Actievoorwaarden voor de Winterse Win Weken Winkelstad

Dit zijn de actievoorwaarden voor de Winterse Win Weken Winkelstad. De deelnametermijn loopt van zaterdag 18 t/m maandag 3 januari 2022 tot 00.00 uur. De actie wordt georganiseerd door Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal.

Algemeen

 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Deelname aan de actie is enkel mogelijk wanneer akkoord gegaan wordt met de voorwaarden.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Voor deze actie is een vergunning verleend onder nummer 20211033 op 7 december 2021.
 • In totaal zijn er 70.000 kanskaarten in omloop.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen worden gebruikt voor het aanmelden van de Winkelstad Veenendaal nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Hoofdprijzen zijn een meubelcheque met een retailwaarde van €750,-. Een TV met een retailwaarde van €500,-. Twinkeling cadeaubonnen met een waarde van €250,-.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Deelname

 • Deelname aan de actie is exclusief voor kanskaarthouders.
 • Kanskaarten worden verstrekt bij besteding van minimaal 10 euro bij winkels in het kenwinkelgebied van Veenendaal welke onderdeel zijn van Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal.
 • Alle kanskaarten zijn voorzien van een unieke actiecode, de actiecode én e-mailadres dienen bij deelname ingevoerd te worden op www.winwekenwinkelstad.nl.
 • Iedere actiecode kan maar één maal gebruikt worden.
 • Deelname aan de actie moet vóór dinsdag 4 januari 2022 binnen zijn op de website www.winwekenwinkelstad.nl.
 • Alle correct ingevoerde actiecodes maken kans op de hoofdprijzen. Ook wanneer er al een prijs op uitgekeerd is.
 • De kanskaart geeft recht op de prijs. De kanskaart dient te allen tijde bewaard te worden.
 • Deelnemers die geen hoofdprijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Prijzen, kortingen en acties beschikbaar gesteld door derden, ondernemers en winkeliers gelden op één artikel/product en zijn geldig en/of inwisselbaar voor de prijs of korting t/m donderdag 20 januari 2022.

Loting

 • De winnaar(s) van de actie worden geselecteerd door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De naam/foto van de winnaar(s) worden gepubliceerd in persberichten aangaande de bekendmaking van de hoofdprijzen van de Winterse Win Weken Winkelstad.
 • De op onpartijdige loting geselecteerde winnaars worden uitgenodigd om geïnterviewd en gefotografeerd te worden voor de bekendmaking op zaterdag 8 januari van de hoofdprijzen van de Winterse Win Weken Winkelstad.
 • Mocht een door een onpartijdige loting geselecteerde winnaar niet op zaterdag 8 januari beschikbaar zijn voor een interview en fotosessie, dan behoudt Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal zich het recht voor om (een) andere winnaar(s) te selecteren.
 • Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van deze beelden, zoals genoemd in bovenstaande punt, door Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch/online, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige acties en wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties.
 • Mocht Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal een door onpartijdige loting geselecteerde winnaar niet kunnen bereiken na de sluitingsdatum, dan behoudt Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal zich het recht voor om een ander te selecteren.
 • Wanneer de winnaar(s) zich niet vóór vrijdag 7 januari 10.00 uur meldt, wordt er (een) nieuwe winnaar(s) geselecteerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

 • Frauderen, plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
 • Medewerkers van Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal zijn uitgesloten van deelname.
 • Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 • Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal.